.E14.I.2 - Edytory -BlueGriffon, Notepad++, Sublime, Atom

Submitted by admin@ on Mon, 03/13/2017 - 10:54
Krótka prezentacja edytorów do tworzenia stron www. Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ Instalacja edytora BlueGriffon . Stworzenie pierwszej strony www w kodzie źródłowym oraz w trybie graficznym. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w przeglądarce wcześniej zdefiniowanego pliku index2.html. Omówienie stosowanie tabulatorów zapisu plików, automatycznej kopi zapasowej w BlueGriffon

.E14.II.2 - CSS – Zastosowanie | Tworzenie pliku *.css

Submitted by admin@ on Sat, 03/11/2017 - 23:55
Ćwiczenia związane z tworzeniem stylu dokumentu HTML przy użyciu technologii CSS w pliku mystyle.css, definiowanie elementów, body, h1, margin-left przy użyciu narzędzi wbudowanych w edytor wysiwyg. Praca w serwisie www.w3schools.com praca z programem BlueGriffon, środowisko pracy serwer www apache, przeglądarka.

.E14.II.1- CSS - składnia, element, id.

Submitted by admin@ on Wed, 03/01/2017 - 18:44
Opis: Ćwiczenia związane z formatowaniem dokumentu HTML przy użyciu technologii CSS, definiowanie elementów, definiowanie elementu za pomocą id. Praca w serwisie www.w3schools.com praca z programem BlueGriffon lub dowolnym edytorem używającym kolorowanie składni, środowisko pracy serwer www apache przeglądarką

.E13.III.6 - Dodanie roli DHCP. Konfiguracja Windows Servera 2012 R2. Połączenie Serwer-Klient.

Submitted by admin@ on Mon, 02/13/2017 - 21:33
Opis: Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami. Instalacja usługi DHCP. Konfiguracja zakresu 10.1.1.100-200. Bramy domyślnej, serwera DNS, serwera Windows 2012 dzierżawa DHCP dla jednego adresu MAC , sprawdzenie klientem Windowsem 7 w środowisku maszyny wirtualnej.

.E12.III.2 - Katalogi linuxa. Zmiana nazwy systemu - Linux Ubuntu Desktop 16.04 LTS

Submitted by admin@ on Mon, 02/13/2017 - 10:34
Opis: Ogólny: opis środowiska unity, opis katalogów Linuxa Ubuntu z wyszczególnieniem /etc uprawnienia /root /tmp oraz /home. Edycja w terminalu zmiany nazwy systemu plik /etc/hostname oraz /etc/hosts w edytorze gedit uruchomienie nautilus (menadżera plików) z uprawnieniem root`a.

.E12.III.1 - Instalowanie linuxa - Ubuntu 16.04 Desktop

Submitted by admin@ on Fri, 02/10/2017 - 08:58
Opis: Instalacja Ubuntu LTS na maszynie wirtualnej Oracle VM VirtualBox. Rozmiar dysku 80 GB, partycje ext4 / - systemowa 20 GB, 2 GB partycja wymiany swap, pozostałe partycja /home ext4. Utworzenie konta user z hasłem zaq1@WSX nazwa maszyny E12-desktop (z literówka). Prawidłowe wyłączenia sytemu.

.E.13III.5-Połączenie sieciowe Windows Serwer 2012 R2 - Klient Windows 7

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 13:32
Opis: Połączenie sieciowe Windows Serwa 2012 z Windowsem 7 w środowisku maszyny wirtualnej. Konfiguracja sieci wirtualnej intnet w interfejsach między maszyna serwera a klienta. Konfiguracja interesów w sieci 10.1.1.1/24 sprawdzenie połączenia. Dodanie reguł do firewalla klienta i serwera.

.E13.III.4 - Komendy sieciowe w cmd i PowerShell Windows Server

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 11:53
Opis: Praca w linii komend cmd oraz PowerShell użycie komend: Ping - Test-Connection; Tracert - Test-NetConnection, Netstat - Get-NetTCPConnection, Nslookup - Resolve-DnsName, Ipconfig - Get-NetIPConfiguration,

.E13.III.3 - Konfiguracja interfejsów sieciowych, nazwy serwera 2012 R2

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 11:09
Opis: Konfiguracja adaptorów sieciowych wirtualnej maszyny. Konfiguracja interfejsów sieciowych WAN i LAN Windows Serwera 2012 R2. Zmiana nazwy systemu. Zamykanie systemu Windows Server 2012.