.E12.III.1 - Instalowanie linuxa - Ubuntu 16.04 Desktop

Submitted by admin@ on Fri, 02/10/2017 - 08:58
E12-III-1  Ćwiczenia informatyczne.


Opis:
Instalacja Ubuntu LTS na maszynie wirtualnej Oracle VM VirtualBox. Rozmiar dysku 80 GB, partycje ext4 / - systemowa 20 GB, 2 GB partycja wymiany swap, pozostałe partycja /home ext4. Utworzenie konta user z hasłem zaq1@WSX nazwa maszyny E12-desktop (z literówka). Prawidłowe wyłączenia sytemu.
 


Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny, Oracle VM VirtualBox,
Ubuntu - Desktop (LTS Unity)
https://www.ubuntu.com/download/desktop


Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning) 

Kolejność zrzutów.

0:46 Zrzut 1. Utworzonej nowej maszyny DesktopUbuntu w Oracle VM VitualBox.
4:00 Zrzut 2. Partycjonowanie dysku 80 GB z podziałem 20 GB / - partycja systemowa, 2 GB swap - przestrzeń wymiany, 63 GB /home - katalogi pliki użytkowników
2:44 Zrzut 3. Personalizacja systemu l: user, h: zaq1@WSX, Imię i nazwisko użytkownika, Nazwa komputera,
6:42 Zrzut 4. Ponowny rozruch po udanej instalacji systemu Ubuntu - Dekstop,
8:37 Zrzut 5. Zainstalowany system Ubuntu z powłoką systemową Unity,
8:55 Zrzut 6. Wyłączenie systemu w maszynie wirtualnej.


 

Podsumowanie:

1. Podaj jakie działanie pełni przestrzeń wymiany swap.
2. Jak powinno wyglądać bezpieczne hasło (jakie znaki cyfry itp.)
3. Środowisko systemowe Linux może pracować w rożnych powłokach systemowych. Wymień najbardziej znane.


 

Klucz oceniania:

75% za zrzuty 1 do 6
     - 10-50% za brak w zrzutach
     - 25% za brak opisów
25% za podsumowanie

 

Skala oceny:

100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1