.E13.III.1 - Instalacja Windows Servera 2012 R2

Submitted by admin@ on Wed, 02/08/2017 - 21:46
E13-III-1 Ćwicznia informatyczne

.E13.III.1- Instalacja Windows Servera 2012 R2

 

Opis:
Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.
Instalacja wirtualnej wersji Windows Serwera 2012 R2. Na 500GB Dysku podzielonym na dwie partycje OS i DATA. Przy użyciu narzędzia Oracle Virtualbox. Założenie silnego hasła zaq1@WSX. Zamykanie systemu Windows Server 2012.

 


Oprogramowanie:
Dowolny system operacyjny, Oracle VirtualBox, Windows Server 2012 R2


Do oddania prowadzącemu:
Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)


Kolejność zrzutów.
1:37 Zrzut 1. Utworzenie nowej maszyny w Oracle Virtualbox.
1:55 Zrzut 2. Konfiguracja Adapterów/Interfejsów sieciowych 1. jako bridge z kartą sieciową 2. Wewnętrzna sieć o nazwie "intnet"
2:44 Zrzut 3. Konfiguracja ustawień lokalnych (języka, strefy czasowej, języka klawiatury) Windows Server 2012 R2
4:02 Zrzut 4. Konfiguracja dysku do instalacji (dwie partycje, oprócz system reserved)
6:37 Zrzut 5. Widok okna logowania Windows Server 2012 R2
7:58 Zrzut 6. Konfiguracja dysków systemowych (system na partycji OS, dana na partycji DATA )

Podsumowanie:
1. Napisz jak będzie wyglądał system po instalacji "Server Core Installation"
2. Jak powinno wyglądać bezpieczne hasło (jakie znaki cyfry itp.)


Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 6
- 10-50% za brak w zrzutach
- 25% za brak opisów
25% za podsumowanie

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1