.E13.III.2 - Polonizacja Windows Servera 2012 R2

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 10:41
E13-III-2 Ćwicznia informatyczne

 

Opis:

Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.
Zmiana preferencji językowych Windows Servera 2012 R2, z języka angielskiego na język polski, doinstalowanie pakietów języka polskiego za pomocą paczki z instalowanej z sieci internet.
Sprawdzenie preferencji lokalnych Windows display language na Polish (Programmers), Menadżera serwera, Pulpit nawigacyjny.   


Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny z dostępem do sieci Internet, Oracle VirtualBox, Windows Server 2012 R2


Do oddania  prowadzącemu:
Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja)  w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).
Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)


Kolejność zrzutów.

1:27 Zrzut 1. Dodanie języka (Add a language) Polski - Programisty (Polish Programmers).
4:52 Zrzut 2. Potwierdzenie doinstalowania pakietu językowego w wersji Polskiej.
5:23 Zrzut 3. Zalogowanie (po resecie ) z nowymi ustawieniami językowymi.
5:57 Zrzut 4. Potwierdzenie zmiany języka w menu start.
6:18 Zrzut 5. Polonizacja "Menadżer serwera" 

 

Podsumowanie:
1. Napisz jakimi skrótami klawiszowymi możemy szybko zmienić układ klawiatury w systemach Windows.
2. Przy wyłączaniu Windows Serwera jest prowadzony dziennik zdarzeń w jakich sytuacjach przydatne są logi z dziennika. 


Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 5
      - 10-50% za brak w zrzutach
      - 25% za brak opisów
25% za podsumowanie

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1