.E13.III.3 - Konfiguracja interfejsów sieciowych, nazwy serwera 2012 R2

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 11:09
E13-III-3 Ćwiczenia informatyczne.

Opis:

Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.

Konfiguracja adaptorów sieciowych wirtualnej maszyny. Konfiguracja interfejsów sieciowych WAN i LAN Windows Serwera 2012 R2. Zmiana nazwy systemu. Zamykanie systemu Windows Server 2012.


Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny z dostępem do sieci Internet, Oracle VM VirtualBox, Windows Server 2012 R2


Do oddania prowadzącemu:
Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)


Kolejność zrzutów.

0:24 Zrzut 1. Konfiguracja Adaptera 1 wirtualnej maszyny Windows Serwer 2012 R2 tj WAN jako bridge z kartą sieciową posiadającą dostęp do sieci Internet.
0:28 Zrzut 2. Konfiguracja Adaptera 2 wirtualnej maszyny Windows Serwer 2012 R2 tj LAN jako Internal Network o nazwie intnet.
1:41 Zrzut 3. Szczegóły połączenia sieciowego karty Ethernet ustawionej jako bridge z kartą sieciową czyli dostępem do sieci Internet (widoczny adres to IP sieci LAN w której pracuje system).
2:24 Zrzut 4. Ustawianie adresacji Adres IP: 10.1.1.1 Maska podsieci: 255.255.255.0 Brama domyślna: brak Preferowany/Alternatywny serwer DNS: brak
2:38 Zrzut 5. Zmiana nazwy interfejsów WAN (Adapter 1 - adres karty w bridge ) LAN (Adapter 2 - sieć intnet).
3:13 Zrzut 6. Zmiana nazwy Windows Serwera na E13Server.
4:23 Zrzut 7. Potwierdzenie zmiany nazwy maszyny wirtualnej.
 

Podsumowanie:
1. Jaką rolę może pełnić Windows serwer posiadający dwie karty sieciowe.
2. W ćwiczeniu na LAN jest użyty IP 10.1.1.1 napisz jakiej klasy jest adres użyty na karcie LAN a jakiej na karcie WAN
3. Jaką czynność należy wykonać po zmianie nazwy serwera.
 

Klucz oceniania:

75% za zrzuty 1 do 7
   - 10-50% za braki w zrzutach
    - 25% za brak opisów
25% za podsumowanie

Skala oceny:

100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1