.E.13III.5-Połączenie sieciowe Windows Serwer 2012 R2 - Klient Windows 7

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 13:32
E13-III-5 Ćwiczenia informatyczne.

Opis:

Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.

Połączenie sieciowe Windows Serwa 2012 z Windowsem 7 w środowisku maszyny wirtualnej. Konfiguracja sieci wirtualnej intnet w interfejsach między maszyna serwera a klienta. Konfiguracja interesów w sieci 10.1.1.1/24 sprawdzenie połączenia. Dodanie reguł do firewalla klienta i serwera.


Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny z dostępem do sieci Internet, Oracle VM VirtualBox, Windows Server 2012 R2


Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)


Kolejność zrzutów.

0:45 Zrzut 1. Utworzenie nowej maszyny wirtualnej w Oracle VM VirtualBox o nazwie Windows 7.
2:16 Zrzut 2. Partycjonowanie dysku 250 GB maszyny wirtualnej na podział 150 GB system, pozostałe dane wolnym miejscu dysku.
4:22 Zrzut 3. Personalizacja systemu Windows 7 konto: user nazwa komputera klient.
6:10 Zrzut 4. Konfiguracja Adpaterów sieciowych "intnet" Adaptera 2 (LAN) serwera i Adaptera 1 klienta.
6:58 Zrzut 5. Zmiana nazwy karty sieciowej klienta na "LAN"
7:48 Zrzut 6. Konfiguracja adresów interfejsu "LAN" klienta Adres IP: 10.1.1.2 Maska 255.255.255.0 Brama 10.1.1.1 DNS Pef: 10.1.1.1 DNS Alt: 8.8.8.8
7:31 Zrzut 7. Sprawdzenie konfiguracji karty sieciowej LAN serwera Adres IP: 10.1.1.1 Maska 255.255.255.0

10:18 Zrzut 8. Dodanie reguły odpowiedzi na ping (ICMP) do zapory systemu (firewall) Windows 7 (klient).
10:38 Zrzut 9. Sprawdzenie poleceniem PING komunikacji z systemu Windows Serwer 2012 (serwer) do Windows 7 (klient).

12:39 Zrzut 10. Dodanie reguły odpowiedzi na ping (ICMP) do zapory systemu (firewall) Windows Serwer 2012 (serwer).
12:48 Zrzut 11. Sprawdzenie poleceniem PING komunikacji z systemu Windows 7 (klient ) do Windows Serwer 2012 (serwer).

Podsumowanie:

1. Sieć "intnet" pełni role sieci sieci wirtualnej napisz jak w rzeczywistości można połączyć serwer z większą ilością klientów (podaj jakie urządzenia, medium transmisyjne należy użyć).
2. W sieci klient serwer muszą być spełnione pewne adresacji urządzeń podaj jakie elementy muszą być spełnione by była komunikacja między serwerem
3. Podaj jaką rolę pełni zapora systemu jakie są ja odpowiedniki w innych systemach.


 

Klucz oceniania:

75% za zrzuty 1 do 11
    - 10-50% za braki w zrzutach
    - 25% za brak opisów
25% za podsumowanie
 

Skala oceny:

100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3

24% - 1% -2
0% - 1