.E13.III.6 - Dodanie roli DHCP. Konfiguracja Windows Servera 2012 R2. Połączenie Serwer-Klient.

Submitted by admin@ on Mon, 02/13/2017 - 21:33
E13-III-6 Ćwiczenia informatyczne.

Opis:

Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.
Instalacja usługi DHCP. Konfiguracja zakresu 10.1.1.100-200. Bramy domyślnej, serwera DNS, serwera Windows 2012 dzierżawa DHCP dla jednego adresu MAC , sprawdzenie klientem Windowsem 7 w środowisku maszyny wirtualnej.


Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny z dostępem do sieci Internet, Oracle VM VirtualBox, Windows Server 2012 R2


Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).
Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.


Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)


Kolejność zrzutów.

1:54 Zrzut 1. Dodanie nowej roli do Serwera Windows "DHCP Server".
3:42 Zrzut 2. Potwierdzenie zainstalowania roli dhcp serwera gotowa do konfiguracji.
5:10 Zrzut 3. Konfiguracja nowego zakresu adresów ip obsługiwanych przez serwer.

5:45 Zrzut 4. Ustawienia konfiguracji dla serwera DHCP - adresu IP początkowego 10.1.1.100 do końcowego adresu IP 10.1.1.200 maska podsieci 255.255.255.0.
6:36 Zrzut 5. Konfiguracja bramy domyślnej dla klientów serwera DHCP IP karty LAN o adresie 10.1.1.1.

7:18 Zrzut 6. Konfiguracja DNS klientów serwera DHCP (Domain Name System) adres serwera google o IP 8.8.8.8.
8:55 Zrzut 7. Konfiguracja karty sieciowej klienta (Windows 7) - Uzyskaj adres IP automatycznie oraz Uzyskaj adres srewera DNS automatycznie.
9:13 Zrzut 8. Potwierdzenie w karcie Szczegóły połączenia sieciowego uzyskanie adresu IP przez klienta.

11:15 Zrzut 9. Konfiguracja zasady serwera DHCP czyli przypisanie klientowi Windows 7 stałego adresu IP 10.1.1.199 po wcześniejszej autoryzacji adresu karty sieciowej MAC .
11:54 Zrzut 10. Sprawdzenie domyślnej konfiguracji klienta Windows 7 w oknie CMD poleceniem ipconfig /all (na zrzucie pokaż linie z wpisem DHCP włączone ... TAK).
13:37 Zrzut 11. Potwierdzenie uzyskania adresu IP klienta wcześniej skonfigurowanego w zasadach serwera. (na zrzucie pokaż linie z wpisem DHCP włączone ... TAK).
14:11 Zrzut 12. Statystyki pracy serwera DHCP na maszynie Windows 2012 R2

Podsumowanie:

1. Dynamiczne przydzielanie adresów jest bardzo przydatną usługą wymień zalety tej usługi.
2. Do tworzenie zasad przydzielania adresów wykorzystaliśmy adres fizyczny MAC. Opisz jaką pełni rolę w sieciach podaj w jakiej warstwie pracuje.
3. Aby w sieci np. komputer klient dostał adres z serwera DHCP istnieje potrzeba rozgłaszania danych w sieci. Opisz w kilku słowach na jakich zasadach to działa z podaniem nazwy protokołu.

Klucz oceniania:

75% za zrzuty 1 do 12
   -10-50% za braki w zrzutach

    -25% za brak opisów
25% za podsumowanie

Skala oceny:

100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1