.E13.III.7 - Translacja adresów sieciowych NAT Windows Serwer 2012 - Klient Windows 7

Submitted by admin@ on Fri, 03/17/2017 - 19:27
E13.II.7 Cwiczenia informatyczne

Opis:

Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami.

Udostępnianie internetu (NAT )poprzez doinstalowanie roli serwera Remote Access oraz Usług ról DirectAccess and VPN  i Routing. Konfiguracja usług i sprawdzenie połączenia pleceniem PING.  Sprawdzenie ruchu IPV4 przez udostępnione połączenie.

Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny z dostępem do sieci Internet, Oracle VM VirtualBox, Windows Server 2012 R2

Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów oraz podsumowanie musi się znaleźć w dokumencie.

Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)

 

Kolejność zrzutów.


1:12 Zrzut 1 Zmiana sposobu wyświetlania w „Panelu sterowania” Widok według : Małe ikony. Szybszy dostęp do „Centrum  sieci i udostępniania”
2:08 Zrzut 2 Wyłączenie opcji(sprawdzenie): „Zezwalaj innym użytkownikom sieci na łączenie się poprzez połączenie internetowe tego komputera” w przeciwnym wypadku przy konfiguracji wystąpi przy Remote Access problem z konfiguracją.
2:50 Zrzut 3 Wybranie roli Remote Access pozwalającą miedzy innymi na translację adresów  NAT czyli udostępnianie Internetu innym komputerom w sieci.
3:05 Zrzut 4 Dodanie usługi ról DirectAccess and VPS oraz Routing pozwalającą miedzy innymi na translację adresów  NAT czyli udostępnianie Internetu innym komputerom w sieci.
4:40 Zrzut 5 Sprawdzenie konfiguracji adresu IP klienta ważne warunki :komputer klient znajduje się w podsieci w której jest serwer udostępniający Internet | komputer brama to  adres IP  Wndows serwera | istnieje dopisany serwer DNS działający w sieci    np. 8.8.8.8
5:04 Zrzut 6  Widok programu ping  8.8.8.8 czyli sprawdzenia połączenie z siecią Internet z wynikiem negatywnym (Upłynął limit czasu żądania).
5:54 Zrzut 7  Konfiguracja serwera routingu i dostępu zdalnego po przez włączenie opcji „Translator adresów sieciowych”   
6:05 Zrzut 8  Wybranie interfejsu sieciowego WAN z dostępem do Internetu (widoczny adres ip sieci lokalnej tworzącej bridge maszyny wirtualnej.
6:38 Zrzut 9. Potwierdzenie włączenie translacji NAT (widoczna zielone światło w Routing i dostęp zdalny ) na serwerze Windows.
6:49 Zrzut 10. Klient (Windows 7) poleceniem ping 8.8.8.8 -t potwierdza dostęp do sieci Internet (widoczna odpowiedz do 8.8.8.8).
7:48 Zrzut 11. Klient (Windows 7) poleceniem ping google.pl potwierdza dostęp do sieci Internet (sprawdź minimum dwa adresy).
9:23 Zrzut 12. Ogólnie informacje udostępniania Internetu  widoczne bajty przychodzące/wychodzące na interfejsach LAN i WAN.   
 

Podsumowanie:

1. Wymień zalety translacji NAT.

2. W ćwiczeniu wykonaliśmy do translacji komputer serwer Jakie inne urządzenia mogą pełnić to samą rolę oraz wymień min 3 producentów takich urządzeń.
3. Jak w systemie Linux nazywa program sterujący filtrem pakietów (głównie używanym jako zapora sieciowa bądź NAT)

 

 

Klucz oceniania:

75% za zrzuty 1 do 12
  -10-50% za braki w zrzutach

  -25% za brak opisów
25% za podsumowanie

 

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1