.E14.I.2 - Edytory -BlueGriffon, Notepad++, Sublime, Atom

Submitted by admin@ on Mon, 03/13/2017 - 10:54
E14.I.2 Cwiczenia informatyczne

Krótka prezentacja edytorów  do tworzenia stron www. Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ Instalacja edytora BlueGriffon . Stworzenie pierwszej strony www w kodzie źródłowym oraz w trybie graficznym. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w przeglądarce wcześniej zdefiniowanego pliku index2.html. Omówienie stosowanie tabulatorów zapisu plików, automatycznej kopi zapasowej w BlueGriffon.

Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny pracujący w trybie graficznym z obsługą przeglądarki www. Ćwiczenia oparte o portal https://www.w3schools.com/
Dowolny edytor programowania kolorujący składnię języków HTML i CSS. Proponowany edytor działający w technologii WYSIWYG - BlueGriffon http://bluegriffon.org/ oraz serwer XAMPP https://www.apachefriends.org/pl/

Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów. Na końcu dokumentu wklej zawartość wytworzonych plików w trakcie ćwiczenia - sprawdzający będzie miał możliwość zweryfikowania czy kod ze zrzutów pochodzi z Twojej pracy.

Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)

Kolejność zrzutów.

03:15 Zrzut 1 Pierwsze uruchomienie  BlueGriffon  w systemie Windows

09:45 Zrzut 2  Tworzenie wizytówki w języku HTML zapisanego w pliku  index.html w lokalizacji serwera XAMPP .\htdocs\e14\I\2. Zastosowanie podpowiedzi(widoczne sugerowanie składni) w tworzeniu szkieletu dokumentu znacznika rozpoczynającego  html.

10:21 Zrzut 3 Zastosowanie podpowiedzi(widoczne sugerowanie składni) w tworzeniu szkieletu dokumentu znacznika końcowego  /head.

11:18 Zrzut 4 Zastosowanie podpowiedzi(widoczne sugerowanie składni) w tworzeniu paragrafu / akapitu.

11:50 Zrzut 5 Stworzenie wizytówki widok na kod źródłowy w edytorze  BlueGriffon  (nie kopiuj --- wpisz swoje imię i  nazwisko w celu weryfikacji pracy ---nie kopiuj.  )

11:52 Zrzut 6 Stworzenie wizytówki widok na tryb graficzny w edytorze  BlueGriffon  (nie kopiuj --- wpisz swoje imię i  nazwisko w celu weryfikacji pracy ---nie kopiuj.  )

12:49 Zrzut 7 Zmiana kodowania tekstu na Unicode w przeglądarce FireFox. (nie kopiuj --- wpisz swoje imię i  nazwisko w celu weryfikacji pracy ---nie kopiuj.  )

12:55 Zrzut 8 Udana operacja zmiany Kodowania tekstu w  przeglądarce FireFox.

13:19 Zrzut 9 Stworzenie wizytówki widok na tryb graficzny w edytorze  BlueGriffon  (nie kopiuj --- wpisz swoje imię i  nazwisko w celu weryfikacji pracy ---nie kopiuj.  )

13:59 Zrzut 10 Widok stworzonej wizytówki działające po otwarciu adresu http:\\localhost/e14/I/2/index2.html

11. Zawartość pliku (nie może to być zrzut ekranu) index.html umieszczonego w katalogu xampp\htdocs\14\I\2\

12. Zawartość pliku (nie może to być zrzut ekranu) index2.html umieszczonego w katalogu xampp\htdocs\14\I\2\

Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 10
- 10-50% za braki w zrzutach
- 25% za brak opisów
25% za pełny kod programów z punku 11  i 12

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1