.E14.I.3 HTML - Podstawowe przykłady, Elementy

Submitted by admin@ on Sun, 03/19/2017 - 21:07
E14-I-3 Ćwiczenia informatyczne

 

Opis:
Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematów HTML Basic Examples , HTML Elements. Stworzenie w edytorze dwóch podstron index.html i index2.html zawierające poprawnie stworzony akapit/paragraf oraz prawidłowe użycie nagłówka/tytułu linii poziomej i łamania tekstu. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/3/plików index.html i index2.html


Oprogramowanie:
Dowolny system operacyjny pracujący w trybie graficznym z obsługą przeglądarki www. Ćwiczenia oparte o portal https://www.w3schools.com/ oraz http://php.net

Dowolny edytor programowania kolorujący składnię języków HTML i CSS . Proponowany edytor BlueGriffon -http://bluegriffon.org/ oraz serwer XAMPP - https://www.apachefriends.org/pl/

Do oddania prowadzącemu:
Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów. Na końcu dokumentu wklej zawartość wytworzonych plików w trakcie ćwiczenia - sprawdzający będzie miał możliwość zweryfikowania czy kod ze zrzutów pochodzi z Twojej pracy.

Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)
 

Kolejność zrzutów.
04:20 Zrzut 1 Widok pliku index.html z tytułem e14.I.3-dobrze obrazujący prawidłową realizację kodu w języku html.

04:35 Zrzut 2 1 Widok pliku index.html z tytułem e14.I.3-źle obrazujący nieprawidłową realizację kodu w języku html.

09:11 Zrzut 3 Widok strony w trybie graficznym programu Bluegriffon prawidłowego zastosowania znaczników <p></p><h1></h1><h2></h2><h3></h3><h4></h4><h5></h5><h6></h6> <a></a>

10:01 Zrzut 4 Widok strony wraz uruchomionej w serwerze XAMPP pod adresem ocalhost/e14/I/3/index.html prawidłowego zastosowania znaczników <p></p><h1></h1><h2></h2><h3></h3><h4></h4><h5></h5><h6></h6> <a></a>

14:26 Zrzut 5 Kod źródłowy: wskazówek jakich błędów należy unikać na początku programowania w języku html ( widok przedstawia już naprawione niektóre elementy przez sam edytor).

14:36 Zrzut 6 Tryb graficzny: wskazówek jakich błędów należy unikać na początku programowania w języku html.

16:01 Zrzut 7 Widok stron o tytułach: E14.I.3-dobrze, E14.I.3-źle. W dowolnej przeglądarce otwartych na serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/3/

8. Kod źródłowy pliku wynikowego index.html.

9. Kod źródłowy pliku wynikowego index2.html.

Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 7
- 10-50% za brak w zrzutach
- 25% za brak opisów
25% za pełny kod programów z punku 8 i 9

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1