.E14.II.2 - CSS – Zastosowanie | Tworzenie pliku *.css

Submitted by admin@ on Sat, 03/11/2017 - 23:55
E14II2-CSS–Zastosowanie-Tworzenie-pliku-css

Opis:

Ćwiczenia związane z tworzeniem stylu dokumentu HTML przy użyciu technologii CSS w pliku mystyle.css, definiowanie elementów, body, h1, margin-left przy użyciu narzędzi wbudowanych w edytor wysiwyg.  Praca w serwisie www.w3schools.com praca z programem BlueGriffon, środowisko pracy serwer www apache, przeglądarka.

Oprogramowanie:

Dowolny system operacyjny pracujący w trybie graficznym z obsługą przeglądarki www.
Dowolny edytor programowania kolorujący składnię języków HTML i CSS. Proponowany edytor działający w technologii WYSIWYG - BlueGriffon http://bluegriffon.org/ oraz https://www.w3schools.com/

Do oddania prowadzącemu:

Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów. Na końcu dokumentu wklej zawartość wytworzonych plików w trakcie ćwiczenia - sprawdzający będzie miał możliwość zweryfikowania czy kod ze zrzutów pochodzi z Twojej pracy.

Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)

Kolejność zrzutów:

02:42 Zrzut 1  Włączenie arkuszy stylów w programie BlueGriffon pozwalających dołączać zewnętrzne arkusze stylów.

03:15 Zrzut 2 Utworzenie pliku index.html w lokalizacji htdocs/e14/II/2.

03:41 Zrzut 3 Utworzenie pliku mystyle.css w lokalizacji htdocs/e14/II/2.

04:39 Zrzut 4 Widok kodu źródłowego strony z dołączonym arkuszem stylów o nazwie mystyle.css znajdującym się tej samej lokalizacji co index.html.

05:08 Zrzut 5 Praca z edytorem css w trybie tekstowym widoczny kod zmieniający kolor strony.

06:29 Zrzut 6 Widok na skopiowany kod pliku mystyle.css w edytorze BlueGriffon.

06:43 Zrzut 7 Widok tryb graficzny index.html bez wpisów do pliku mystyle.css

09:38 Zrzut 8 Tworzenie w  edytorze BlueGriffon wpisu dla wszystkich elementów tego typu body definiującego kolor tła strony background-color: .

10:10 Zrzut 9 Tworzenie w  edytorze BlueGriffon wpisu dla wszystkich elementów tego typu h1 definiującego nagłówka pierwszego poziomu color: .

11:34 Zrzut 10  Tworzenie w  edytorze BlueGriffon wpisu dla wszystkich elementów tego typu h1 definiującego margines-lewy o wartości 20px  w margin-left: .

11:46 Zrzut 11   Porównanie pliku mystyle.css stworzonego w BlueGriffon  z wzorcowym plikiem z w3schools.com

12:43 Zrzut 12 Widok źródła pliku mystyle.css otworzonego z lokalizacji http://localhost/e14/II/2/

13. Zawartość pliku (nie może to być zrzut ekranu) index.html umieszczonego w katalogu xampp\htdocs\14\II\2\

14. Zawartość pliku (nie może to być zrzut ekranu) mystyle.css umieszczonego w katalogu xampp\htdocs\14\I\2\

Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 12
- 10-50% za braki w zrzutach
- 25% za brak opisów
25% za pełny kod programów z punku 13 i 14


Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1