.E14.III.1 - Wersja PHP

Submitted by admin@ on Sun, 03/19/2017 - 17:13
E14-I-3

Opis:
Pierwsze kroki w programowaniu PHP. Praca w dowolnym systemie WINDOWS/LINUX z serwerem XAMPP przy użyciu dowolnych edytorów ATOM, NOTEPEAD++, Sublime. Sprawdzenie wersji języka PHP modułów uruchomionych wraz z serwerem XAMPP. Ukrycie wyników phpinfo(); ze względu bezpieczeństwo z wpisem kto jest autorem ćwiczenia.

Oprogramowanie:
Dowolny system operacyjny pracujący w trybie graficznym z obsługą przeglądarki www. Ćwiczenia oparte o portal https://www.w3schools.com/ oraz http://php.net

Dowolny edytor programowania kolorujący składnię języków PHP, HTML i CSS . Proponowany edytor Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ oraz serwer XAMPP https://www.apachefriends.org/pl/


Do oddania prowadzącemu:
Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów. Na końcu dokumentu wklej zawartość wytworzonych plików w trakcie ćwiczenia - sprawdzający będzie miał możliwość zweryfikowania czy kod ze zrzutów pochodzi z Twojej pracy.

Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)

Kolejność zrzutów.

0:47 Zrzut 1 Utworzenie w folderze htdocs\e14\III\1 pliku index.php w dowolnym edytorze programowania.

1:07 Zrzut 2 Uruchomienie lokalizacji http://localhost/e14/III/1/ na lokalnym serwerze xampp.

2:00 Zrzut 3 Zwartość pliku index.php wraz z kodem phpinfo(); wywołującym dodatkowo moduły dostępne w języku php.

2:22 Zrzut 4 Uruchomienie w lokalizacji http://localhost/e14/III/1/ wyników wywołania komendy phpinfo(); na zrzucie widoczna wersja PHP.

3:02 Zrzut 5 Ze wzglądów bezpieczeństwa (szczególnie na serwerach na zewnętrznym adresie IP) ukrycie wyników komendy phpinfo();. Użycie wpisy potwierdzającym autora ćwiczenia zamiast cwinf.net.

3:23 Zrzut 6 Widok zmian w pliku index.php widoczne inicjały autora ćwiczenia.

7 Kod źródłowy pliku wynikowego index.php.

Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 6
- 10-50% za brak w zrzutach
- 25% za brak opisów
25% za pełny kod programów z punku 7

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1