.E14.III.2 - PHP - Składnia.

Submitted by admin@ on Wed, 04/19/2017 - 15:16
PHP-Składnia.

 

Opis:
Praca w szablonie strony HTML umieszczenie skryptu PHP w kodzie HTML. Poznanie słów kluczowych języka PHP echo i print właściwe zastosowanie procedury wyjścia i znaku końca linii. Zastawanie znaczników HTML w kodzie PHP. Stosowanie komentarzy w jeżyku PHP oraz HTML. Przestawienie wyników index.php w przeglądarce i w kodzie źródłowym.

 

Oprogramowanie:
Dowolny system operacyjny pracujący w trybie graficznym z obsługą przeglądarki www. Ćwiczenia oparte o portal https://www.w3schools.com/ oraz http://php.net

Dowolny edytor programowania kolorujący składnię języków PHP, HTML i CSS . Proponowany edytor Notepad++ https://notepad-plus-plus.org/ oraz serwer XAMPP https://www.apachefriends.org/pl/

Do oddania prowadzącemu:
Dokument przygotuj w dowolnym edytorze (Twoja wersja) w formacie PDF (wersja prowadzącego) o nazwie inicjały_nrwdzienniku.pdf (np. wh_06.pdf).

Każdy zrzut ma być opisany patrz kolejność zrzutów. Na końcu dokumentu wklej zawartość wytworzonych plików w trakcie ćwiczenia - sprawdzający będzie miał możliwość zweryfikowania czy kod ze zrzutów pochodzi z Twojej pracy.

Każdy zrzut musi być opatrzony dwoma punktami autoryzacji. 1. Widoczna data systemowa 2. Widok okna przeglądarki (około 5%-10% zrzutu dopasuj okno do inicjałów) zalogowania w dowolnym serwisie gdzie będzie widoczne Twoje imię nazwisko (Gmail, Facebook, Allegro, serwis e-learning)

Kolejność zrzutów.

 

Kolejność zrzutów.

0:31 Zrzut 1 Prawidłowe uruchomienie pustego pliku index.php pod adresem serwera http://localhost/e14/III/2

05:23 Zrzut 2 Widok kodu źródłowego z zastosowaniem komentarzy nie działających w kodzie HTML.

05:40 Zrzut 3 Widok przeglądarki z nieukrytym komentarzem języka PHP oraz w kodzie źródłowym także nie ukryty.

07:12 Zrzut 4 Kod źródłowy zastosowania komentarza jedno i wieloliniowego w PHP.

09:06 Zrzut 5 Widoczny w kodzie źródłowym błąd występujący przy domkniętym poceniu echo w jeżyku PHP.

12:12 Zrzut 6 Kod źródłowy zastosowaniem znaczników kody HTML w kodzie PHP oraz różną wielkością liter słów kluczowych języka PHP.

12:27 Zrzut 7 Widok dzielącego skryptu z zastosowaniem procedur wyjściowych w index.php w przeglądarce

12:52 Zrzut 8 Widok kodu źródłowego index.php brak widocznych elementów języka PHP.

8 Kod źródłowy pliku wynikowego index.php.

 

Klucz oceniania:
75% za zrzuty 1 do 8
- 10-50% za brak w zrzutach
- 25% za brak opisów
25% za pełny kod programów z punku 9

Skala oceny:
100% - 75% - 5 i więcej
74% - 50% - 4
49% - 25% - 3
24% - 1% -2
0% - 1