.E12.III.1 - Instalowanie linuxa - Ubuntu 16.04 Desktop

Submitted by admin@ on Fri, 02/10/2017 - 08:58
Opis: Instalacja Ubuntu LTS na maszynie wirtualnej Oracle VM VirtualBox. Rozmiar dysku 80 GB, partycje ext4 / - systemowa 20 GB, 2 GB partycja wymiany swap, pozostałe partycja /home ext4. Utworzenie konta user z hasłem zaq1@WSX nazwa maszyny E12-desktop (z literówka). Prawidłowe wyłączenia sytemu.

.E14.I.4 - HTML – Atrybuty.

Submitted by admin@ on Thu, 05/11/2017 - 11:01
Opis: Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematu HTML Attribution. Dodanie do znacznika html atrybutu lang="pl-Pl" do znacznika paragrafu p - title do znacznika img atrybutów szerokości i wysokości width and height zastosowanie w opisie paragrafu cudzysłowów i apostrofów. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/4 /pliku index.html.

.E14.II.3 CSS - Kolory.

Submitted by admin@ on Mon, 04/24/2017 - 18:22
Ćwiczenia związane z tworzeniem stylu dokumentu HTML przy użyciu technologii CSS w pliku style.css, definiowanie kolorów za pomocą, nazwy koloru, RGB, HEX. Praca w serwisie www.w3schools.com praca z programem np. BlueGriffon, środowisko pracy serwer XAMPP www apache, przeglądarka.

.E14.III.2 - PHP - Składnia.

Submitted by admin@ on Wed, 04/19/2017 - 15:16
Opis: Praca w szablonie strony HTML umieszczenie skryptu PHP w kodzie HTML. Poznanie słów kluczowych języka PHP echo i print właściwe zastosowanie procedury wyjścia i znaku końca linii. Zastawanie znaczników HTML w kodzie PHP. Stosowanie komentarzy w jeżyku PHP oraz HTML. Przestawienie wyników index.php w przeglądarce i w kodzie źródłowym.

.E13.II.2 - Zaciskanie skrętki sieciowej: RJ45 - UTP, FTP, CAT 5, CAT 6.

Submitted by admin@ on Tue, 04/18/2017 - 05:13
Praca z skrętkami typu UTP, FTP CAT 5, CAT 6. Użycie ściągacza, zaciskarki do usunięcia izolacji. Wyprostowanie skrętki pod zaciśniecie wtyczki RJ45, układanie kabli do zaciśnięcia w standardzie A (T-568A) oraz B (T-568B) zaciśniecie kabli w standardach oraz sprawdzenie testerem sieciowym połączenia. Ustawienie noża ściągarki do izolacji kabla kategorii 6.

.E12.I.2 Demontaż i montaż zasilacza ATX

Submitted by admin@ on Fri, 04/07/2017 - 12:09
Ćwiczenie informatyczne część zdania E.12-01-16.01. Praca z zasilaczem ATX. Wymontowanie oraz zamontowanie zasilacza w dwóch typach obudowy (zamocowany w górnej części obudowy oraz dolnej). Prawidłowe podłączenie zasilacza z płytą główna (ATX 20/24 pinowe), złączem zasilania procesora (4 pinowe) dysku (SATA Power) i cdrom`u (SATA Power) .

.E14.I.3 HTML - Podstawowe przykłady, Elementy

Submitted by admin@ on Sun, 03/19/2017 - 21:07
Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematów HTML Basic Examples , HTML Elements. Stworzenie w edytorze dwóch podstron index.html i index2.html zawierające poprawnie stworzony akapit/paragraf oraz prawidłowe użycie nagłówka/tytułu linii poziomej i łamania tekstu. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/3/plików index.html i index2.html