Notepad++ php

.E14.III.2 - PHP - Składnia.

Submitted by admin@ on Wed, 04/19/2017 - 15:16
Opis: Praca w szablonie strony HTML umieszczenie skryptu PHP w kodzie HTML. Poznanie słów kluczowych języka PHP echo i print właściwe zastosowanie procedury wyjścia i znaku końca linii. Zastawanie znaczników HTML w kodzie PHP. Stosowanie komentarzy w jeżyku PHP oraz HTML. Przestawienie wyników index.php w przeglądarce i w kodzie źródłowym.