Ćwiczenia informatyczne

.E12.III.1 - Instalowanie linuxa - Ubuntu 16.04 Desktop

Submitted by admin@ on Fri, 02/10/2017 - 08:58
Opis: Instalacja Ubuntu LTS na maszynie wirtualnej Oracle VM VirtualBox. Rozmiar dysku 80 GB, partycje ext4 / - systemowa 20 GB, 2 GB partycja wymiany swap, pozostałe partycja /home ext4. Utworzenie konta user z hasłem zaq1@WSX nazwa maszyny E12-desktop (z literówka). Prawidłowe wyłączenia sytemu.

.E14.I.4 - HTML – Atrybuty.

Submitted by admin@ on Thu, 05/11/2017 - 11:01
Opis: Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematu HTML Attribution. Dodanie do znacznika html atrybutu lang="pl-Pl" do znacznika paragrafu p - title do znacznika img atrybutów szerokości i wysokości width and height zastosowanie w opisie paragrafu cudzysłowów i apostrofów. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/4 /pliku index.html.

.E13.II.2 - Zaciskanie skrętki sieciowej: RJ45 - UTP, FTP, CAT 5, CAT 6.

Submitted by admin@ on Tue, 04/18/2017 - 05:13
Praca z skrętkami typu UTP, FTP CAT 5, CAT 6. Użycie ściągacza, zaciskarki do usunięcia izolacji. Wyprostowanie skrętki pod zaciśniecie wtyczki RJ45, układanie kabli do zaciśnięcia w standardzie A (T-568A) oraz B (T-568B) zaciśniecie kabli w standardach oraz sprawdzenie testerem sieciowym połączenia. Ustawienie noża ściągarki do izolacji kabla kategorii 6.

.E14.I.3 HTML - Podstawowe przykłady, Elementy

Submitted by admin@ on Sun, 03/19/2017 - 21:07
Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematów HTML Basic Examples , HTML Elements. Stworzenie w edytorze dwóch podstron index.html i index2.html zawierające poprawnie stworzony akapit/paragraf oraz prawidłowe użycie nagłówka/tytułu linii poziomej i łamania tekstu. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/3/plików index.html i index2.html

.E13.III.7 - Translacja adresów sieciowych NAT Windows Serwer 2012 - Klient Windows 7

Submitted by admin@ on Fri, 03/17/2017 - 19:27
Udostępnianie internetu (NAT) poprzez doinstalowanie roli serwera Remote Access oraz Usług ról DirectAccess and VPN i Routing. Konfiguracja usług i sprawdzenie połączenia pleceniem PING. Sprawdzenie ruchu IPV4 przez udostępnione połączenie.

.E14.I.2 - Edytory -BlueGriffon, Notepad++, Sublime, Atom

Submitted by admin@ on Mon, 03/13/2017 - 10:54
Krótka prezentacja edytorów do tworzenia stron www. Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ Instalacja edytora BlueGriffon . Stworzenie pierwszej strony www w kodzie źródłowym oraz w trybie graficznym. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w przeglądarce wcześniej zdefiniowanego pliku index2.html. Omówienie stosowanie tabulatorów zapisu plików, automatycznej kopi zapasowej w BlueGriffon

.E14.II.2 - CSS – Zastosowanie | Tworzenie pliku *.css

Submitted by admin@ on Sat, 03/11/2017 - 23:55
Ćwiczenia związane z tworzeniem stylu dokumentu HTML przy użyciu technologii CSS w pliku mystyle.css, definiowanie elementów, body, h1, margin-left przy użyciu narzędzi wbudowanych w edytor wysiwyg. Praca w serwisie www.w3schools.com praca z programem BlueGriffon, środowisko pracy serwer www apache, przeglądarka.

.E14.II.1- CSS - składnia, element, id.

Submitted by admin@ on Wed, 03/01/2017 - 18:44
Opis: Ćwiczenia związane z formatowaniem dokumentu HTML przy użyciu technologii CSS, definiowanie elementów, definiowanie elementu za pomocą id. Praca w serwisie www.w3schools.com praca z programem BlueGriffon lub dowolnym edytorem używającym kolorowanie składni, środowisko pracy serwer www apache przeglądarką

.E13.III.6 - Dodanie roli DHCP. Konfiguracja Windows Servera 2012 R2. Połączenie Serwer-Klient.

Submitted by admin@ on Mon, 02/13/2017 - 21:33
Opis: Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami. Instalacja usługi DHCP. Konfiguracja zakresu 10.1.1.100-200. Bramy domyślnej, serwera DNS, serwera Windows 2012 dzierżawa DHCP dla jednego adresu MAC , sprawdzenie klientem Windowsem 7 w środowisku maszyny wirtualnej.