cwinf.net

.E12.III.1 - Instalowanie linuxa - Ubuntu 16.04 Desktop

Submitted by admin@ on Fri, 02/10/2017 - 08:58
Opis: Instalacja Ubuntu LTS na maszynie wirtualnej Oracle VM VirtualBox. Rozmiar dysku 80 GB, partycje ext4 / - systemowa 20 GB, 2 GB partycja wymiany swap, pozostałe partycja /home ext4. Utworzenie konta user z hasłem zaq1@WSX nazwa maszyny E12-desktop (z literówka). Prawidłowe wyłączenia sytemu.

.E12.I.2 Demontaż i montaż zasilacza ATX

Submitted by admin@ on Fri, 04/07/2017 - 12:09
Ćwiczenie informatyczne część zdania E.12-01-16.01. Praca z zasilaczem ATX. Wymontowanie oraz zamontowanie zasilacza w dwóch typach obudowy (zamocowany w górnej części obudowy oraz dolnej). Prawidłowe podłączenie zasilacza z płytą główna (ATX 20/24 pinowe), złączem zasilania procesora (4 pinowe) dysku (SATA Power) i cdrom`u (SATA Power) .

.E12.III.2 - Katalogi linuxa. Zmiana nazwy systemu - Linux Ubuntu Desktop 16.04 LTS

Submitted by admin@ on Mon, 02/13/2017 - 10:34
Opis: Ogólny: opis środowiska unity, opis katalogów Linuxa Ubuntu z wyszczególnieniem /etc uprawnienia /root /tmp oraz /home. Edycja w terminalu zmiany nazwy systemu plik /etc/hostname oraz /etc/hosts w edytorze gedit uruchomienie nautilus (menadżera plików) z uprawnieniem root`a.

.E.13III.5-Połączenie sieciowe Windows Serwer 2012 R2 - Klient Windows 7

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 13:32
Opis: Połączenie sieciowe Windows Serwa 2012 z Windowsem 7 w środowisku maszyny wirtualnej. Konfiguracja sieci wirtualnej intnet w interfejsach między maszyna serwera a klienta. Konfiguracja interesów w sieci 10.1.1.1/24 sprawdzenie połączenia. Dodanie reguł do firewalla klienta i serwera.

.E13.III.4 - Komendy sieciowe w cmd i PowerShell Windows Server

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 11:53
Opis: Praca w linii komend cmd oraz PowerShell użycie komend: Ping - Test-Connection; Tracert - Test-NetConnection, Netstat - Get-NetTCPConnection, Nslookup - Resolve-DnsName, Ipconfig - Get-NetIPConfiguration,

.E13.III.3 - Konfiguracja interfejsów sieciowych, nazwy serwera 2012 R2

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 11:09
Opis: Konfiguracja adaptorów sieciowych wirtualnej maszyny. Konfiguracja interfejsów sieciowych WAN i LAN Windows Serwera 2012 R2. Zmiana nazwy systemu. Zamykanie systemu Windows Server 2012.

.E13.III.2 - Polonizacja Windows Servera 2012 R2

Submitted by admin@ on Thu, 02/09/2017 - 10:41
Opis: Zmiana preferencji językowych Windows Servera 2012 R2, z języka angielskiego na język polski, doinstalowanie pakietów języka polskiego za pomocą paczki z instalowanej z sieci internet. Sprawdzenie preferencji lokalnych Windows display language na Polish (Programmers), Menadżera serwera, Pulpit nawigacyjny.

.E13.III.1 - Instalacja Windows Servera 2012 R2

Submitted by admin@ on Wed, 02/08/2017 - 21:46
Opis: Lokalne sieci komputerowe i administrowanie sieciami. Instalacja wirtualnej wersji Windows Serwera 2012 R2. Na 500GB Dysku podzielonym na dwie partycje OS i DATA. Przy użyciu narzędzia Oracle Virtualbox. Założenie silnego hasła zaq1@WSX. Zamykanie systemu Windows Server 2012.