BlueGriffon HTML

.E14.I.4 - HTML – Atrybuty.

Submitted by admin@ on Thu, 05/11/2017 - 11:01
Opis: Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematu HTML Attribution. Dodanie do znacznika html atrybutu lang="pl-Pl" do znacznika paragrafu p - title do znacznika img atrybutów szerokości i wysokości width and height zastosowanie w opisie paragrafu cudzysłowów i apostrofów. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/4 /pliku index.html.

.E14.I.3 HTML - Podstawowe przykłady, Elementy

Submitted by admin@ on Sun, 03/19/2017 - 21:07
Praca z edytorem do tworzenia stron www BlueGriffon i serwerem XAMPP . Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ w realizacji tematów HTML Basic Examples , HTML Elements. Stworzenie w edytorze dwóch podstron index.html i index2.html zawierające poprawnie stworzony akapit/paragraf oraz prawidłowe użycie nagłówka/tytułu linii poziomej i łamania tekstu. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w serwerze lokalnym pod adresem http://localhost/e14/I/3/plików index.html i index2.html

.E14.I.2 - Edytory -BlueGriffon, Notepad++, Sublime, Atom

Submitted by admin@ on Mon, 03/13/2017 - 10:54
Krótka prezentacja edytorów do tworzenia stron www. Praca z serwisem https://www.w3schools.com/ Instalacja edytora BlueGriffon . Stworzenie pierwszej strony www w kodzie źródłowym oraz w trybie graficznym. Zastosowanie podpowiedzi składni. Otworzenie w przeglądarce wcześniej zdefiniowanego pliku index2.html. Omówienie stosowanie tabulatorów zapisu plików, automatycznej kopi zapasowej w BlueGriffon