NAT Windows

.E13.III.7 - Translacja adresów sieciowych NAT Windows Serwer 2012 - Klient Windows 7

Submitted by admin@ on Fri, 03/17/2017 - 19:27
Udostępnianie internetu (NAT) poprzez doinstalowanie roli serwera Remote Access oraz Usług ról DirectAccess and VPN i Routing. Konfiguracja usług i sprawdzenie połączenia pleceniem PING. Sprawdzenie ruchu IPV4 przez udostępnione połączenie.