Zestaw 1 – 60 pytań z kwalifikacji EE.08/INF.02

Test w formie prawda/fałsz
Zestaw 1 - 60 pytań z kwalifikacji EE.08/INF.02 czas %TIMER% z %QUESTION%

1. Czy  poniżej jest kondensator stały ?
2. Czy  poniżej jest kondensator stały ?
3. Czy  poniżej jest kondensator stały ?
4. Czy  poniżej jest kondensator stały ?
5. Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o braku blokady mnożnika (unlocked).
6. Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o bardzo niskim zużyciu energii przez procesor.
7.

Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o jego małej obudowie.8.

Oznaczenie przedstawionego procesora informuje o wersji mobilnej procesora